Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Strony zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej KMP w Bytomiu mogą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198) ubiegać się o jej udostępnienie na wniosek. Zapytania można kierować bezpośrednio do Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu.
Informacje na temat stanu przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania można uzyskać w Zespole Prezydialnym (032) 38-88-221

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Składanie wniosków drogą elektroniczną
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) Komenda Miejska Policji w Bytomiu uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

Nasz adres:
Zespół Prezydialny
Komenda Miejska Policji w Bytomiu
ul. Powstańców Warszawskich 74 Tel.(032) 38-88-221

Metryczka

Data publikacji 14.04.2009
Data modyfikacji 18.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bytomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Pawełczyk
Osoba udostępniająca informację:
Adam Pawełczyk Zespół Łączność i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Adam Pawełczyk
do góry