Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek KMP Bytom

ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI POWYŻEJ 3500 ZŁ

WG WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2009 R.

STANOWIĄCYCH MAJĄTEK KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W BYTOMIU

 

obiekty służbowe w trwałym zarządzie KMP Bytom

 

ul. Powstańców Warszewskich 72-74

użytkownik: KMP – budynki administracji, garaże, plac

Decyzja nr 217 Prezydenta Miasta Bytomia z dn. 18.06.2002 r.

wartość nieruchomości 3 784 537,96 zł

 

ul. Chrzanowskiego 1A

użytkownik: KP II - budynek administracji, garaże, plac

Decyzja nr 216 Prezydenta Miasta Bytomia z dn. 18.06.2002 r.

wartość nieruchomości 1 506 376,61 zł

 

ul. Dr Rostka 14

użytkownik: KP III - budynek administracji, garaże, plac

Decyzja nr 215 Prezydenta Miasta Bytomia z dn. 18.06.2002 r.

wartość nieruchomości 2 312 601,35 zł

 

ul. Zabrzańska 91

użytkownik: KP IV - budynek administracji, garaże, plac

Decyzja nr 251 Prezydenta Miasta Bytomia z dn. 19.0.2001 r.

wartość nieruchomości 399 158,35 zł

 

Obiekty służbowe użytkowane przez KMP Bytom na zasadach umownych:

 

ul. Stolarzowicka 35

użytkownik: KP I umowa użyczenia z dnia 01.08.2005 r. zawarta na czas nieokreślony.

 

pl. Żeromskiego 8

użytkownik: KP V umowa użyczenia z dnia 30.04.2002 r. zawarta na czas nieokreślony.

 

ul. Armii Krajowej 54b (pomieszczenie 136 a)

użytkownik: KP III punkt przyjęć dzielnicowych umowa użyczenia z dnia 09.05.2005 r.

zawarta na czas nieoznaczony.

Metryczka

Data publikacji 21.01.2011
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bytomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Kaczmarski
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Kaczmarski Referat Łączność i Informatyki
do góry