Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Programy Prewencyjne

Program zapobiegania przestępczości na lata 2012 - 2014

Rada Miejska Bytomia, w drodze uchwały, przyjęła Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Bytomiu na lata 2012 - 2014 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 27.12.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bytomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Kaczmarski
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Kaczmarski Zespół Łączność i Informatyki
do góry