Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Prowadzone rejestry i ewidencje

Prowadzone rejestry, ewidencje

oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

 

OGNIWO PREZYDIALNE

 

L.P

Nazwa prowadzone rejestru

ewidencji

Gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Rejestr skarg i wniosków

Sekretariat

Komendanta

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

2

Rejestr listów i anonimów

Sekretariat

Komendanta

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

3

Zeszyt przyjęć interesantów w ramach skarg i wniosków

Sekretariat

Komendanta

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

 

 

ZESPÓŁ FINANSÓW I ZAOPATRZENIA

 

 

L.P

Nazwa prowadzone rejestru

ewidencji

Gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Rejestr szkód

Zespół finansów i zaopatrzenia

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

2

Rejestr decyzji mieszkaniowych

Zespół finansów i zaopatrzenia

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

 

ZESPÓŁ KADR i SZKOLENIA

 

L.P

Nazwa prowadzone rejestru

ewidencji

Gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Dziennik rozkazów personalnych

Zespół Kadr i Szkolenia

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

2

Ksiązka doręczeń miejscowych

Zespół Kadr i Szkolenia

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

3

Rejestr pieczęci i stempli

Zespół Kadr i Szkolenia

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

4

Ewidencja legitymacji służbowych

Zespół Kadr i Szkolenia

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

5

Rejestr Referentek

Zespół Kadr i Szkolenia

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

6

Ewidencja badań profilaktycznych kierowców

Zespół Kadr i Szkolenia

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

7

Ewidencja przyjęć i zwolnień funkcjonariuszy, pracowników KSC

Zespół Kadr i Szkolenia

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

 

REFERAT ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

 

L.P

Nazwa prowadzone rejestru

ewidencji

Gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Rejestr wizyt w strefie bezpieczeństwa

Referat Łączności i Informatyki

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

2

Dziennik podawczy

Referat Łączności i Informatyki

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

3

Dziennik korespondencyjny

Referat Łączności i Informatyki

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

4

Ewidencja uprawnień do KSIP I KCIK

Referat Łączności i Informatyki

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

 

L.P

Nazwa prowadzone rejestru

ewidencji

Gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Dziennik Korespondencyjny

Zdarzeń

Sekretariat Wydziału Kryminalnego

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

2

Rejestr Śledztw i Dochodzeń

Sekretariat Wydziału Kryminalnego

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

3

Rejestr Postępowań Sprawdzających

Sekretariat Wydziału Kryminalnego

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

4

Książka Dowodów Rzeczowych

Sekretariat Wydziału Kryminalnego

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

5

Książka Doręczeń Poczty

Sąd / Prokuratura

Sekretariat Wydziału Kryminalnego

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

6

Dziennik Podawczy dla pracowników Wydziału

Sekretariat Wydziału Kryminalnego

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

7

Dziennik Korespondencyjny Spraw Poszukiwawczych

Sekretariat Wydziału Kryminalnego

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

8

Rejestr WKT

Sekretariat Wydziału Kryminalnego

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

9

Skorowidz do dzienników korespondencyjnych

Sekretariat Wydziału Kryminalnego

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

10

Wykaz wysyłek nadanych

Sekretariat Wydziału Kryminalnego

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

11

Ewidencja nieobecności pracowników w godz. Służbowych

Sekretariat Wydziału Kryminalnego

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

12

Dziennik Aktów Prawnych

Sekretariat Wydziału Kryminalnego

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

 

WYDZIAŁ DO WALKI  Z  PRZESTEPCZOŚCIĄ GOSPOADRCZĄ

 

L.P

Nazwa prowadzone rejestru

ewidencji

Gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Dziennik podawczy

Sekretariat Wydziału dw.z P.G

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

2

Dziennik korespondencyjny

Sekretariat Wydziału dw.z P.G

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

3

Dziennik aktów prawnych

Sekretariat Wydziału dw.z P.G

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

4

Rejestr czynności sprawdzających i odmów

wszczęcia postępowania

Sekretariat Wydziału dw.z P.G

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

5

Rejestr wydanych zaświadczeń

Sekretariat Wydziału dw.z P.G

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

6

Dziennik śledztw i dochodzeń

Sekretariat Wydziału dw.z P.G

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

7

Książka doręczeń przesyłek do Prokuratury Rejonowej

Sekretariat Wydziału dw.z P.G

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

 

WYDZIAŁ SZTAB POLICJI

 

L.P

Nazwa prowadzone rejestru

ewidencji

Gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Dziennik korespondencyjny

Sekretariat Wydziału Sztab Policji

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

2

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Sekretariat Wydziału Sztab Policji

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

3

Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi na zawartość alkoholu

w wydychanym powietrzu

Sekretariat Wydziału Sztab Policji

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

4

Książka ewidencji kluczy zapasowych i alarmowych

Sekretariat Wydziału Sztab Policji

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

5

Dziennik ewidencji telegramów

Sekretariat Wydziału Sztab Policji

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

6

Książka dyspozytora

Sekretariat Wydziału Sztab Policji

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

7

Książka wydanych i pobranych ampułek

Sekretariat Wydziału Sztab Policji

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

8

Książka ewidencji przepustek jednorazowych

Sekretariat Wydziału Sztab Policji

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

9

Ewidencja zabezpieczonych pojazdów na parkingu

Sekretariat Wydziału Sztab Policji

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

10

Książka doprowadzeń osób

Sekretariat Wydziału Sztab Policji

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

 

WYDZIAŁ PREWENCJI

 

L.P

Nazwa prowadzone rejestru

ewidencji

Gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Dziennik podawczy

Wydział Prewencji

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

2

Książka wizyt lekarskich OPDOZ

OPDOZ

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

3

Rejestr kwitów depozytowych

OPDOZ

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

4

Skorowidz osób poszukiwanych

Wydział Prewencji

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

5

Rejestr Śledztw i Dochodzeń

Wydział Prewencji

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

6

Dziennik nieobecności

w godz. służbowych

Wydział Prewencji

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

7

Ewidencja sprzętu wydawanego do służby

Wydział Prewencji

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

8

Rejestr osób poszukiwanych-nieletnich

Wydział Prewencji

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

9

Książka doprowadzeń osób do Zespołu ds. Nieletnich i Patologii

Wydział Prewencji

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

10

Rejestr wokand

Wydział Prewencji

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

11

Rejestr spraw o wykroczenia

Wydział Prewencji

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

 

L.P

Nazwa prowadzone rejestru

ewidencji

Gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Rejestr spraw o wykroczenia

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

2

Rejestr ujawnionych wykroczeń drogowych przy użyciu urządzeń samoczynnie rejestrujących wykroczenia drogowe

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

3

Rejestr kart PRD 5 WRD

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

4

Rejestr wydawanych zaświadczeń /informacji o wypisach w ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

5

Rejestr udzielonych ustnie informacji o wpisach

w ewidencję kierowców naruszających przepisy ruch drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

6

Ksiązka wydarzeń WRD

Wydział Ruchu Drogowego

Komendant Miejski

Nie jest

publikowany

 

  Autor dokumentu: pracownicy wydziałów

Metryczka

Data publikacji 09.12.2011
Data modyfikacji 20.12.2011
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bytomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
pracownicy wydziałów
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Kaczmarski Referat Łączność i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Kaczmarski
do góry