Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Komenda Miejska jest jednostką organizacji Policji stanowiacą aparat pomocniczy, przy pomocy którego Komendant Miejski Policji w Bytomiu realizuje zadania Policji, okreslone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porzadku publicznego na obszarze miasta Bytomia.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst ujednolicony)

 Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

 

Metryczka

Data publikacji 02.09.2008
Data modyfikacji 30.08.2013
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Kaczmarski
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Kaczmarski Zespół Łączność i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Kaczmarski
do góry